კომუნიკატორი (Komunikatori) – არ დავუშვათ ქუჩაში იარაღით კანონიერად დახოცონ ძაღლები