საზოგადოებრივი მაუწყებლობა, რადიო 1 , “შტრიხ-კოდი” – ცხოველთა დაცვის დღე