ბაკურა – ხვადი, მეტისი

ჯიში – მეტისი
სახელი – ბაკურა
სქესი – ხვადი
იდენფიცირება:
დაბადების თარიღი – 2018 წლის თებერვალი
ხასიათი: თვინიერი, მოსიყვარულე,  ჭკვიანი.

თავშესაფარში მიღების მიზეზი:  ტრავმა – ბარძაყის ძვლის მოტეხილობა, თირკმელის დაჟეჟილობა, კანქვეშ ტყვია, ტოქსიკაროზი
თავშესაფარში მიღების თარიღი:   03/08/2018

ჯანმრთელობის მდგომარეობა:  ტრავმირებული
სტატუსი:  უპატრონო

გაჩუქების პირობები:  რეაბილიტაციის შემდეგ, უმაღლესი მოვლის პირობებით.

შემოწირულობა

ინფორმაცია (ისტორია) ძაღლზე იხილეთ ქვემოთ.
ფოტოები თავშესაფარში შემოყვანისას – 03/08/2018

 

 

 

2018 წლის 3 აგვისტოს GSPSA-ს თავშესაფარში დაბა ბაკურიანიდან მიღებული იქნა 5 თვის ტრავმირებული მეტისი.

ვეტერინარულმა დათვალიერებამ და გამოკვლევებმა აჩვენა ბარძაყის ძვლის ორ ადგილზე მოტეხილობა და თირკმელის დაჟეჟილობა, მოუვლელობის გამო მას აქვს ტოქსიკაროზი, ხოლო კანქვეშ კი ტყვია.

თავშესაფრის ვეტერინარის მიერ მიმდინარეობს ძაღლის მკურნალობა. გამოჯანმრთელების შემდეგ მოხდება მისი გაჩუქება.



2018 წლის 29 აგვისტოს თავშეფარიდან გაჩუქდა ბაკურა.

 

 

 

 

 

 

 

ცხოველის აყვანის სურვილის შემთხვევაში გთხოვთ გაეცნოთ გაჩუქების წესებს და შეავსოთ განაცხადის ფორმა.

თავშესაფარი ფუნქციონირებს მხოლოდ შემოწირულობით.
გადარიცხვის დროს შეგიძლიათ მიუთითოთ მიზნობრიობა. http://gspsa.org.ge/donate/

დახმარების მიზნით თანხა შეგიძლიათ გადმორიცხოთ ორგანიზაციის საბანკო ანგარიშზე:

შემოწირულობა

კონტაქტი:  http://gspsa.org.ge/contact/