GSPSA-ს თავშესაფრდან გასაჩუქებელი

ბუთა – მეტისი, ხვადი

ჯიში – მეტისი სახელი – ბუთა სქესი – ხვადი დაბადების თარიღი – 2018 ხასითი – თვინიერი, მოსიყვარულე, მხიარული, ჭკვიანი, ენერგიული...

ჯესი – ლაბრადორ რეტრივერი, ძუ

ჯიში – ლაბრადორ რეტრივერი სახელი – ჯესი სქესი – ძუ იდენფიცირება: დაბადების თარიღი – 2006 ხასიათი: თვინიერი, მოსიყვარულე,  ჭკვიანი. თავშესაფარში მიღების მიზეზი:  ტრავმა მანქანის შეჯახების შედეგად...

როი – მეტისი, ხვადი

 ჯიში – მეტისი სახელი – როი სქესი – ხვადი იდენფიცირება: დაბადების თარიღი – 2015 ხასიათი: თვინიერი, მოსიყვარულე,  ჭკვიანი. თავშესაფარში მიღების მიზეზი:  ტრავმა, ტყვია ხერხემალში თავშესაფარში მიღების...

ვანო – ხვადი, პოინტერი

 ჯიში – პოინტერი სახელი – ვანო სქესი – ხვადი (კასტრირებული) იდენფიცირება: დაბადების თარიღი – 2017 ხასიათი: თვინიერი, მოსიყვარულე,  ჭკვიანი. თავშესაფარში მიღების მიზეზი:  ტრავმა თავშესაფარში მიღების...

ქოსიკო – ძუ, მეტისი

ჯიში – მეტისი სახელი – ქოსიკო სქესი – ძუ (სტერილიზირებული) იდენფიცირება: საჭდე N 07 341 დაბადების თარიღი  – 07/2017 ხასიათი: თვინიერი, მოსიყვარულე,  ჭკვიანი. თავშესაფარში...

კუპერი – მეტისი, ხვადი

ჯიში – მეტისი სახელი – კუპერი სქესი – ხვადი იდენფიცირება: დაბადების თარიღი – 2015 ხასიათი: თვინიერი, მოსიყვარულე,  ჭკვიანი. თავშესაფარში მიღების მიზეზი: ამპუტირებული წინა კიდური,  რაც საჭირო...

ოლი – ძუ, მეტისი

ჯიში – მეტისი სახელი – ოლი სქესი – ძუ იდენფიცირება: დაბადების თარიღი  – სავარაუდო  2016 წ. ხასიათი:  თვინიერი, მოსიყვარულე,  ჭკვიანი. თავშესაფარში მიღების მიზეზი : დაზიანება...

ბელა – ძუ, მეტისი

ჯიში – მეტისი სახელი – ბელა სქესი – ძუ (სტერილიზირებული) იდენფიცირება: ყურსამაგრი _ 07949 დაბადების თარიღი  – მაისი  2017 ხასიათი: თვინიერი, მოსიყვარულე,  ჭკვიანი. თავშესაფარში მიღების მიზეზი:...

თომა – მეტისი, ხვადი

ჯიში – მეტისი სახელი – თომა სქესი – ხვადი იდენფიცირება: დაბადების თარიღი – 2015 ხასიათი: თვინიერი, მოსიყვარულე,  ჭკვიანი. თავშესაფარში მიღების მიზეზი: უკანა კიდურის მოტეხილობა და დაზიანებები...

გაბი – მეტისი, ძუ

ჯიში – მეტისი სახელი – გაბი სქესი – ძუ იდენფიცირება: დაბადების თარიღი  – 01/2017 ხასიათი: თვინიერი, მოსიყვარულე,  ჭკვიანი. თავშესაფარში მიღების მიზეზი: გავის ძვლის მოტეხილობა, უკანა...