რეკლამა

Sponsorhuset – ნულოვანი ხარჯი თქვენ და დახმარების ხელი ცხოველებს!

    გაქვთ სურვილი, რომ დაეხმაროთ ცხოველებს? გეძლევათ უნიკალური შესაძლებლობა ნულოვანი დანახარჯით შექმნათ დიდი ცვლილებები ცხოველების კეთილდღეობისთვის! როგორ? გაეცანით ინფორმაციას...

GSPSA IVT ახალი საერთაშორისო ვეტერინარული პასპორტი ძაღლებისა და კატებისათვის

2016 წლიდან  საქართველოში რეალიზაციაშია საერთაშორისო ვეტერინარული პასპორტი ძაღლებისთვის და კატებისთვის – GSPSA IVP . პასპორტის დიზაინი, შინაარსი და მოცულობა დამუშავებულია ააიპ...

ძაღლების უსაფრთხო დისტანციური დამაფრთხობელი

საქართველოში ხშირია შემთხვევები, როდესაც ადამიანებს საგანმანათლებო პროგრამის არ არსებობის, ასევე ბავშვობიდან არასწორი აღზრდის გამო პრობლემები აქვთ ძაღლებთან, ეშინიათ მათი. ცხოველებისადმი...