განცხადებები

GSPSA-ს წევრთა საერთო კრება გაიმართება 2020 წლის 26 სექტემბერს

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი “საქართველოს ცხოველთა დაცვისა და გადარჩენის საზოგადოება” – ის  წევრთა საერთო კრება (განმეორებითი)  დანიშნულია 2020 წლის 26...

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი “საქართველოს ცხოველთა დაცვისა და გადარჩენის საზოგადოება” – ის წევრთა საერთო კრება დანიშნულია 2020 წლის 06 სექტემბერს...

მიუსაფარი ცხოველების დასახმარებლად

„საქართველოს ცხოველთა დაცვისა და გადარჩენის საზოგადოება“-ს ( GSPSA ) კომპანია „ზოომარტი“-სგან გადმოეცა გაყიდვიდან ამოღებული საკვები პროდუქტი ძაღლებისთვის და კატებისთვის. აღნიშნული...