დორა – კავკასიური ნაგაზი, ძუ

ჯიში –კავკასიური ნაგაზი
სახელი – დორა
სქესი – ძუ(სტერილიზირებული)
დაბადების თარიღი – 2015
იდენტიფიკატორი _ ბირკა- N07156;  ჩიპი – 27609400175607

ხასიათი: თვინიერი, მოსიყვარულე,  ჭკვიანი.

ჯანმრთელობის მდგომარეობა:  ჯანმრთელი

გაჩუქების პირობები: გაჩუქდება მხოლოდ უმაღლესი მოვლის პირობების გარანტიით.

ცხოველის თავშესაფარში მიღების თარიღი:   24/09/2017

ინფორმაცია (ისტორია) ძაღლზე იხილეთ ქვემოთ.

  

დორა კავკასიური ნაგაზია, ის GSPSA-ს თავშესაფარში 2017 წლის 24 სექტემბრიდან იმყოფება. არის ჯანმრთელი, ძუ-გასტერილებული, ხასიათით ძალიან მშვიდი, მოსიყვარულე და თვინიერი. გაჩუქდება საუკეთესო პირობების გარანტიით.

ცხოველის აყვანის სურვილის შემთხვევაში გთხოვთ გაეცნოთ გაჩუქების წესებს და შეავსოთ განაცხადის ფორმა.

 

თქვენ შეგიძლიათ დაეხმაროთ  თავშესაფრისა და მიუსაფარ ცხოველებს: 

დახმარების მიზნით თანხა შეგიძლიათ გადმორიცხოთ ორგანიზაციის საბანკო ანგარიშზე:

ვალუტა: GEL, EUR ან USD
მიმღების ბანკი: სააქციო საზოგადოება ”საქართველოს ბანკი”
ბანკის კოდი: BAGAGE22
მიმღების დასახელება (ქარ): “საქართველოს ცხოველთა დაცვის და გადარჩენის საზოგადოება”
საიდენთიფიკაციო კოდი: 205171847
მიმღების ანგარიშის ნომერი: GE94BG0000000166248000

თავშესაფარი ფუნქციონირებს მხოლოდ შემოწირულობების საშუალებით. ცხოველის ან სხვა ცხოველების დახმარების მიზნით თანხა შეგიძლიათ გადმორიცხოთ ორგანიზაციის საბანკო ანგარიშზე: გადარიცხვის დროს შეგიძლიათ მიუთითოთ მიზნობრიობა. http://gspsa.org.ge/donate/

კონტაქტი:  http://gspsa.org.ge/contact/