დორა – კავკასიური ნაგაზი, ძუ

ჯიში –კავკასიური ნაგაზი
სახელი – დორა
სქესი – ძუ (სტერილიზირებული)
იდენფიცირება: ბირკა- N07156;  ჩიპი – 27609400175607

ხასიათი: თვინიერი, მოსიყვარულე,  ჭკვიანი.
დაბადების თარიღი – 2015

თავშესაფარში მიღების მიზეზი: გამოგდებული ძაღლი და სისასტიკე მის მიმართ
ცხოველის თავშესაფარში მიღების თარიღი:   24/09/2017


ჯანმრთელობის მდგომარეობა:
  ჯანმრთელი, სტერილიზირებული, ვაქცინირებული. (17.02.2018)
სტატუსი:  უპატრონო

გაჩუქების პირობები: გაჩუქდება მხოლოდ უმაღლესი მოვლის პირობების გარანტიით

შემოწირულობა

ინფორმაცია (ისტორია) ძაღლზე იხილეთ ქვემოთ.

ფოტოები თავშესაფარში შემოყვანისას – 24/09/2017

  

დორა კავკასიური ნაგაზია, ის GSPSA-ს თავშესაფარში 2017 წლის 24 სექტემბრიდან იმყოფება. არის ჯანმრთელი, ძუ-გასტერილებული, ხასიათით ძალიან მშვიდი, მოსიყვარულე და თვინიერი. გაჩუქდება საუკეთესო პირობების გარანტიით.


ფოტოები – თებერვალი, 2018 წ


ფოტოები – 2019

 

 


ცხოველის აყვანის სურვილის შემთხვევაში გთხოვთ გაეცნოთ გაჩუქების წესებს და შეავსოთ განაცხადის ფორმა.

თავშესაფარი ფუნქციონირებს მხოლოდ შემოწირულობით.
გადარიცხვის დროს შეგიძლიათ მიუთითოთ მიზნობრიობა. http://gspsa.org.ge/donate/

დახმარების მიზნით თანხა შეგიძლიათ გადმორიცხოთ ორგანიზაციის საბანკო ანგარიშზე:

შემოწირულობა

კონტაქტი:  http://gspsa.org.ge/contact/