Cruelty to Animals

ბრაკონიერებმა ბექობის არწივის მართვე მოკლეს

2019 წლის 11 მარტს სოფელ ქვემო ბოდბის მიმდებარედ ბრაკონიერებმა გადაშენების პირას მყოფი ბექობის არწივის მართვე (სახელად SABU 03) მოკლეს. აღნიშნულის შესახებ...