კიარა – კავკასიური ნაგაზი, ძუ


ჯიში
– კავკასიური ნაგაზი
სახელი – კიარა (სტერილიზირებული)
სქესი – ძუ
დაბადების თარიღი – 2012 წ.
იდენფიცირება: ჩიპი 276093400384553

ხასიათი:  მხიარული, თვინიერი, ჭკვიანი, დამჯერე, ერთგული.

თავშესაფარში მიღების მიზეზი: უკანა მარცხენა ფეხზე დაზიანებული  ნერვი, რის გამოც მოხდა ფეხის ამპუტაცია.
თავშესაფარში მიღების თარიღი: 03.09.2016
ჯანმრთელობის მდგომარეობა:
  ჯანმრთელი, ამპუტირებული უკანა კიდური, სტრეილიზირებილი, ვაქცინირებული. (17.02.2018)

სტატუსი:  უპატრონო
გაჩუქების პირობები: გაჩუქდება მხოლოდ უმაღლესი მოვლის პირობების გარანტიით. ძაღლი არის შეჩვეული გარეთ ცხოვრებას, სასურველია სახლი და ეზო.

შემოწირულობა

ინფორმაცია (ისტორია) ძაღლზე იხილეთ ქვემოთ
ფოტოები თავშესაფარში შემოყვანისას – 03.09.2016

dsc_0105 dsc_0060

100_3003 100_3002


ფოტოები – თებერვალი, 2018

ინფორმაცია:

2016 წლის 03 სექტემბერს GSPSA-ს თავშესაფარში მიღებული იქნა ძაღლი, სახელი “კიარა” – ჯიში კავკასიური, სქესი – ძუ, სავარაუდო ასაკი 3 წლის. ხასიათი თვინიერი და დამჯერე. თავშესაფარში მიღების მომენტისათვის ჯანმრთელობის მდგომარეობა იყო შემდეგი:  უკანა მარცხენა ფეხის პარეზი, ნაწლავის ჩართულობა პარეზში, შეუკავებლობა, სისუსტე ( საკვების გამო). ძაღლი ჩამოყვანილი იქნა სოფელი ვარიანიდან (გორის მუნიციპალიტეტი), ის იყო გაგდებული ან მიტოვებული ძაღლი.

“კიარას” ჩაუტარდა ფეხის ამპუტაცია. ის კარგად დარბის სამ ფეხზე. არის ძალიან კეთილი და თბილი ხასიათის. ძალიან კარგად ურთიერთობს ადამიანებთან და სხვა ცხოველებთან.

 

 

 

ცხოველის აყვანის სურვილის შემთხვევაში გთხოვთ გაეცნოთ გაჩუქების წესებს და შეავსოთ განაცხადის ფორმა.

თავშესაფარი ფუნქციონირებს მხოლოდ შემოწირულობით.
გადარიცხვის დროს შეგიძლიათ მიუთითოთ მიზნობრიობა. http://gspsa.org.ge/donate/

დახმარების მიზნით თანხა შეგიძლიათ გადმორიცხოთ ორგანიზაციის საბანკო ანგარიშზე:

შემოწირულობა

კონტაქტი:  http://gspsa.org.ge/contact/