ნიკო – მეტისი, ხვადი

ჯიში – მეტისი
სახელი – ნიკო
სქესი – ხვადი (კასტრირებული)
დაბადების თარიღი – 2014 წ.
იდენფიცირება: 

ხასიათი: თვინიერი, უპრობლემო, ერთგული, ჭკვიანი, ძლიერი.

ჯანმრთელობის მდგომარეობა: ჯანმრთელი

გაჩუქების პირობები: გაჩუქდება მხოლოდ უმაღლესი მოვლის პირობების გარანტიით. ძაღლი არის შეჩვეული გარეთ ცხოვრებას, სასურველია სახლი და ეზო.

 

 

ნიკო თავშესაფარში მოხდა 2015 წლის 14 ივნისს, თბილისში წყალდიდობის დროს. მას ჰქონდა დაზიანებული უკანა ფესი. დღევანდელ მდგომარეობით ძაღლი არის ჯანმრთელი, ხალისიანი.

 

თავშესაფარი ფუნქციონირებს მხოლოდ შემოწირულობების საშუალებით. ცხოველის ან სხვა ცხოველების დახმარების მიზნით თანხა შეგიძლიათ გადმორიცხოთ ორგანიზაციის საბანკო ანგარიშზე: გადარიცხვის დროს შეგიძლიათ მიუთითოთ მიზნობრიობა. http://gspsa.org.ge/donate/

ცხოველის აყვანის სურვილის შემთხვევაში გთხოვთ გაეცნოთ გაჩუქების წესებს და შეავსოთგანაცხადის ფორმა.

კონტაქტი:  http://gspsa.org.ge/contact/