“კომუნიკატორი” – უპატრონო ცხოველები და თავშესაფრები – სტუმრები: თეიმურაზ წიქორიძე და თამაზ ელიზბარაშვილი