თეიმურაზ წიქორიძე აირჩიეს „საქართველოს ცხოველთა დაცვისა და გადარჩენის საზოგადოების“ გამგეობის თავმჯდომარედ

2009 წლის 4 სექტემბერს ჩატარდა GSPSA -ს წევრთა საერთო კრება. კრებამ ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარის თანამდებობაზე აირჩია ბატონი თეიმურაზ წიქორიძე, გამგეობის თავმჯდომარის პირველ მოადგილედ ქალბატონი ნანა ბუხსიანიძე, გამგეობის თავმჯდომარის მოადგილედ ბატონი ზური შაქარიშვილი. კავშირის გამგეობა რამოდენიმე დღეში შეუდგება უფლებამოსილების განხორციელებას. სასიხარულოა, რომ GSPSA-ს რიგები ნამდვილად იზრდება ინტელექტუალი, პროფესიონალი და ცხოველების უზომო მოყვარული ადამიანებით, რითაც ორგანიზაცია ძლიერდება. GSPSA-ს გამგეობის თავმჯდომარის თეიმურაზ წიქორიძის ინფორმაციით ასოციაცია გაააქტიურებს სამართებლივ ბრძოლას ცხოველებისადმი სასტიკი ქმედებების წინააღმდეგ და მაქსიმალურად შეეცდება, რომ საქართველოში დამკვიდრდეს ცხოველებისათვის სასურველი გარემო.