ტელეკომპანია მე-9 არხი – თბილისში და რუსთავში მოკლულია 85000 ქუჩის ძაღლი 2007-2011 წლებში

https://www.youtube.com/watch?v=baYH5AUy4UY