ტელეკომპანია მე-9 არხი – თბილისში და რუსთავში მოკლულია 85000 ქუჩის ძაღლი 2007-2011 წლებში