ტელე-რადიო კომპანია “თრიალეთი”. მდგომარეობა გორის ცხოველთა თავშესაფარში. 22.12.2016

https://www.youtube.com/watch?v=NMoyyaGd_2c