ტელე-რადიო კომპანია “თრიალეთი”. მდგომარეობა გორის ცხოველთა თავშესაფარში. 22.12.2016