ვეტერინარული სამსახური

GSPSA-ს ვეტერინარული სამსახური.

GSPSA-ს თავშესაფარის GSPSAვეტერინარული სამსახური წარმოადგენს ააიპ “საქართველოს ცხოველთა დაცვისა და გადარჩენის საზოგადოების” სტრუქტურულ ერთეულს. ვეტერინარული სამსახური ემსახურება მხოლოდ თავშესაფარში შემოყვანილ ცხოველებს.

ცხოველთა თავშესაფარში ძირითადად მიიღება ტრავმირებული უპატრონო ცხოველები. ამ წლების მანძილზე თავშესაფარმა მიიღო 1500-ზე მეტი ცხოველი (ძაღლი და კატა), მათ გაეწიათ შესაბამისი ვეტერინარული მომსახურება და მზრუნველობა. მათი უმეტესობა გაჩუქდა მზრუნველ ადამიანებზე.  თავშესაფარი უზრუნველყოფს ცხოველთა ვეტერინარულ მომსახურებას და ვაქცინაციას.

 

2013 წელს მოხდა თავშესაფრის კეთილმოწყობა “ბრიჟიტ ბარდოს ფონდის” ხელშეწყობით და დაფინანსებით. მოეწყო ვეტერინარული კლინიკა. ამ ეტაპზე თავშესაფარს გააჩნია ასევე ოფისი, საკარანტინე სათავსი, ვოლიერები, ცხოველების დასუფთავების სივრცე, გასასეირნებელი სივრცე (ღია ტერასა) და სხვა.

1462949_492461540869219_304896435_n    1471989_492461557535884_1451262818_n

იხილეთ ფოტოები Facebook-ზე.

1779314_584434608319735_1516226528_n

2012-2013 წლებში „ბრიჯიტ ბარდოს ფონდის“ დაფინანსებით და ხელშეწყობით   GSPSA-მ   დაიწყო  სტერილიზაციის პროგრამა, რომელშიდაც ჩართული იყვნენ საქართველოს და უცხოეთის წამყვანი ვეტერინარები.

დამატებითი ინფორმაცია:
Géorgie… Urgence stérilisation !
G S P S A- ქუჩის ძაღლების სტერილიზაციის პროგრამა

 

2014 და 2015 წლებში თავშესაფარმა, როგორც ადრეულ წლებში გააგრძელა მუშაობა ტრავმირებული ქუჩის ცხოველების რეაბილიტაციაზე, ვეტერინარულ მომსახურებაზე და მათ გაჩუქებაზე.  ბოლო ერთი წლის მანძილზე თავშესაფარში მიღებულია 100-ზე მეტი უპატრონო ცხოველი. მათ შორის გარკვეული რაოდენობა გადმოყვანილია თბილისის მუნიციპალური თავშესაფრიდან პოსტოპერაციული პერიოდის, ვეტერინარული ზედამხედველობის და შემდგომი პროცედურების გასავლელად.