შემოწირულობა

მადლობას გიხდით შემოწირულობისთვის!

დახმარების მიზნით თანხა შეგიძლიათ გადმორიცხოთ თქვენთვის სასურველი  მეთოდით 

paypal                            


Donate via GivingWay

 

TransferWise – ყველაზე მარტივი, სწრაფი, მინიმალური საკომისიო და ოპტიმალური მეთოდი
ელ-ფოსტის მისამართი: info@gspsa.org.ge

 

paypal

Paypal:  donate@gspsa.org.ge


აირჩიე გადმოსარიცხი თანხის ოდენობა
კომენტარი (არ არის აუცილებელი) 

საბანკო რეკვიზიტები


ვალუტა: GEL, EUR , USD, GBP, DKK, CNF
მიმღები ბანკი: სს “საქართველოს ბანკი”
მიმღები ბანკის კოდი: BAGAGE22
მიმღების დასახელება: “საქართველოს ცხოველთა დაცვის და გადარჩენის საზოგადოება”
საიდენტიფიკაციო კოდი: 205171847
ანგარიშის ნომერი: GE94BG0000000166248000

PDF-Logo-pngDetail version

                                                                                              

ვალუტა: GEL, EUR , USD
მიმღები ბანკი: სს თიბისი ბანკი
მიმღები ბანკის კოდი: TBCBGE 22
მიმღების დასახელება: “საქართველოს ცხოველთა დაცვის და გადარჩენის საზოგადოება”
საიდენტიფიკაციო კოდი: 205171847

ანგარიშსწორების ანგარიში:

ვალუტა GEL –   GE82TB79 8293 6080 1000 10
ვალუტა EUR –  GE94 TB79 8293 6180 1000 04
ვალუტა USD –  GE24 TB79 8293 6180 1000 03

დეტალური ინფორმაცია