ტელეკომპანია “მზე”, პროგრამა “ტაბუ” – მაწანწალა ძაღლები 2007

ვიდეო შედგება 3 ნაწილისგან