უპატრონო ცხოველები – Stray Animals – გადაცემა “ეკოვიზია” – ‘Ecovision’ TV Show