Kavkasia TV / ტვ კავკასია 08 ივნისი 2016, გადაცემა “თქვენი დრო”

ტვ კავკასია 08 ივნისი 2016, გადაცემა “თქვენი დრო”
თემა: ცხოველების შესახებ
სტუმრები: თეიმურაზ წიქორიძე – GSPSA, თეიმურაზ ფხალაძე – ცხოველთა მონიტორინგის საგენტო.