განცხადებები

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი “საქართველოს ცხოველთა დაცვისა და გადარჩენის საზოგადოება” – ის წევრთა საერთო კრება დანიშნულია 2023 წლის 1 ოქტომბერს

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი “საქართველოს ცხოველთა დაცვისა და გადარჩენის საზოგადოება” – ის  წევრთა საერთო კრება  დანიშნულია 2023 წლის 1-ლ ოქტომბერს 13:00 საათზე. წევრთა საერთო კრება გაიმართება ორლაინ რეჟიმით.  კრების დღის წესრიგის საკითხები: საკითხი N 1 – არაკომერციული რეგისტრირებული კავშირის (ასოციაცია) ”საქართველოს ცხოველთა დაცვისა...

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი “საქართველოს ცხოველთა დაცვისა და გადარჩენის საზოგადოება” – ის წევრთა საერთო კრება დანიშნულია 2023 წლის 17 სექტემბერს.

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი “საქართველოს ცხოველთა დაცვისა და გადარჩენის საზოგადოება” – ის  წევრთა საერთო კრება (განმეორებითი)  დანიშნულია 2023 წლის 17 სექტემბერს 13:00 საათზე. წევრთა საერთო კრება გაიმართება ორლაინ რეჟიმით.  კრების დღის წესრიგის საკითხები: საკითხი N 1 – არაკომერციული რეგისტრირებული კავშირის (ასოციაცია)...

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი “საქართველოს ცხოველთა დაცვისა და გადარჩენის საზოგადოება” – ის წევრთა საერთო კრება დანიშნულია 2023 წლის 2 სექტემბერს.

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი “საქართველოს ცხოველთა დაცვისა და გადარჩენის საზოგადოება” – ის  წევრთა საერთო კრება  დანიშნულია 2023 წლის 2 სექტემბერს...

GSPSA-ს წევრთა საერთო კრება გაიმართება 2020 წლის 26 სექტემბერს

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი “საქართველოს ცხოველთა დაცვისა და გადარჩენის საზოგადოება” – ის  წევრთა საერთო კრება (განმეორებითი)  დანიშნულია 2020 წლის 26...

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი “საქართველოს ცხოველთა დაცვისა და გადარჩენის საზოგადოება” – ის წევრთა საერთო კრება დანიშნულია 2020 წლის 06 სექტემბერს...

მიუსაფარი ცხოველების დასახმარებლად

„საქართველოს ცხოველთა დაცვისა და გადარჩენის საზოგადოება“-ს ( GSPSA ) კომპანია „ზოომარტი“-სგან გადმოეცა გაყიდვიდან ამოღებული საკვები პროდუქტი ძაღლებისთვის და კატებისთვის. აღნიშნული...