ცხოველის აყვანის განაცხადის ფორმა

ცხოველის გაჩუქების წესი იხილეთ ლინკზე:  http://gspsa.org.ge/animal-adoption-rules/

GSPSA-ს თავშესაფრიდან ცხოველთა გასხვისება (გაჩუქება) ხდება მხოლოდ მომავალი მფლობელის განცხადების წარმოდგენის შემთხვევაში.