ტელეკომპანია “იმედი” – 2018 წლის 4 აპრილი. უსახლკარო ცხოველთა საერთაშორისო დღე