ცხოველების ტრანსპორტირება ევროპაში

ყოველწლიურად 200 მილიონზე მეტი ცხოველი ცოცხლად გადაჰყავთ სატვირთო მანქანებით მთელს ევროპაში – ძირითადად ეს ცხოველები სასაკლაოსკენ მიემართებიან. ხშირად ასობით კილომეტრის მანძილზე უცნობ გზაზე – ღორები, ძროხები, ქათმები, ინდაურები, კურდღლები, თხები, ცხვრები და ცხენები შეყრილნი არიან ძალიან პატარა სივრცეებში, ხშირად სასმელ წყალზე ან საკვებზე საკმარისი წვდომის გარეშე – ზოგჯერ დაუცველი სიცხის ან ძლიერი ყინვებისას დღეების განმავლობაში.

სასაკლაოზე მოგზაურობა არ არის მხოლოდ ერთჯერადი ტრანსპორტირება ბევრი ცხოველისთვის. ზოგიერთი მათგანი რამდენჯერმე გადაჰყავთ მათი ხანმოკლე ცხოვრების განმავლობაში. ამის მიზეზი არის ის, რომ სასოფლო-სამეურნეო მეცხოველეობა უაღრესად სპეციალიზებული და სისტემატური დარგია. ბევრი მეურნეობა პასუხისმგებელია მხოლოდ გარკვეულ სფეროებზე მეცხოველეობაში ან მხოლოდ ცხოველის გასუქებაში. რვათვიანი ცხოვრების მანძილზე ღორი დაახლოებით სამჯერ გადაჰყავთ სხვადასხვა მეურნეობებს შორის, რომელთაგან თითოეული სპეციალიზირებულია მხოლოდ მეცხოველეობაში, მოშენებაში ან გასუქებაში: გოჭი იბადება მეცხოველეობის მეურნეობაში, სადაც ხდება ხელოვნური განაყოფიერება. ამ მეურნეობის ოპერატორებს აქვთ მხოლოდ ერთი მიზანი: მრავალი შთამომავლობის გაჩენა გასამდიდრებლად. შემდეგ გოჭი სამიდან ოთხ კვირაში გადაჰყავთ გოჭების მოშენების ფერმაში. კიდევ ექვსი კვირის შემდეგ, ხდება გასამრავლებელ ფერმაში ტრანსპორტირება, სანამ ცხოველმა უნდა განიცადოს თავისი უკანასკნელი მოგზაურობა სასაკლაოზე რვა თვის შემდეგ. ხშირად, ცხოველები  დღის შუქს ხედავენ ან სუფთა ჰაერს სუნთქავენ მხოლოდ ტრანსპორტირებისას, რადგან მათი უმრავლესობა გატარებულ ცხოვრებას ექსკლუზიურად ატარებს უნაყოფო და ფეკალებით დაბინძურებულ მეცხოველეობის ფერმებში და გასასუქებელ მეურნეობებში.

ევროკავშირში „საბჭოს დებულება (EC) 2004 წლის 22 დეკემბრის 1/ 1/2005 2004 წლის 22 დეკემბრის ცხოველების დაცვის შესახებ ტრანსპორტისა და მასთან დაკავშირებული ოპერაციები“ გამოიყენება ცხოველების გადასაყვანად და ყველა წევრმა სახელმწიფომ უნდა დაიცვას იგი სხვადასხვა საკითხებთან ერთად, ტრანსპორტის ხანგრძლივობა და ტიპი. მაგალითად, ცხენის, პირუტყვის, ცხვრის, თხისა და ღორის ტრანსპორტირების მაქსიმალური ხანგრძლივობაა რვა საათი. გარკვეულ პირობებში, საქალაქთაშორისო ტრანსპორტი ნებადართულია გაგრძელდეს რვა საათი, მაგალითად საჰაერო ტრანსპორტისა და სახმელეთო ტრანსპორტისთვის, თუ ეს უკანასკნელი სპეციალურ სატვირთო მანქანებშია უკეთესი სითბოს/სიცივის იზოლაციით, კვების, მორწყვისა და ვენტილაციის სისტემებით, ტიხრების კედლებით და აღჭურვილი უნდა იყოს სპეციალური სანავიგაციო სისტემებით მარშრუტის ოფიციალური მონიტორინგისთვის.

2015 წელს ევროპის სასამართლომ ასევე დაადგინა, რომ ცხოველების დაცვა არ მთავრდება მხოლოდ ევროკავშირის გარე საზღვრებით; ცხოველთა ტრანსპორტის ევროპული რეგულაცია ასევე გამოიყენება მესამე ქვეყნებში. [9] თუმცა, ბევრ ქვეყანაში არ არის საკმარისი მიწოდების პუნქტი, ასე რომ ცხოველებს არ ეძლევათ აუცილებელი დასვენების პერიოდი და საკვების მიღების საშუალება ხანგრძლივი მოგზაურობისას. შემდეგ ცხოველები იტანჯებიან დღეებით ან კვირებით სიცხეში, სიცივეში, შიმშილში, წყურვილში, ჩაკეტილობაში, სტრესში და დაღლილობაში საკუთარი ექსკრემენტებით დასვრილები. მიუხედავად იმისა, რომ ეს უკანონო პროცედურა დიდი ხანია ცნობილია პოლიტიკოსებისთვის, ჩართული კომპანიებისთვის და მრავალი ვეტერინარისთვის, ცხოველების გადამზიდავი ტრანსპორტი თითქმის შეუფერხებლად აგრძელებს მუშაობას.

ცხოველთა სახეობების მიხედვით ევროკავშირის რეგლამენტით დაშვებული საქალაქთაშორისო ტრანსპორტი:

  • ახალგაზრდა ცხოველები, რომლებიც ჯერ კიდევ დამოკიდებულები არიან დედის რძეზე: ცხრა საათიანი მგზავრობა, შემდეგ ერთი საათიანი დასვენება სასმელი წყლით, შემდეგ ცხრასაათიანი ტრანსპორტი
  • ღორები: 24 საათიანი ტრანსპორტი სასმელ წყალზე მუდმივი წვდომით
  • ცხენები: 24 საათიანი ტრანსპორტი მორწყვით ყოველ რვა საათში
  • პირუტყვი, ცხვარი და თხები: 14 საათიანი ტრანსპორტი, შემდეგ ერთი საათი დასვენება მორწყვით, შემდეგ 14 საათიანი ტრანსპორტი.
  • თუ ცხოველები შემდგომში იტვირთება, იკვებება და ირწყვება დამტკიცებულ საკონტროლო პუნქტში და აქვს 24 საათიანი დასვენება, ჩამოთვლილი ეტაპები შეიძლება განმეორდეს სურვილისამებრ (დანართი I, თავი V, No 1.5. ევროკავშირის რეგულაცია), ასე რომ შესაძლებელია ცხოველების გადაყვანა მთელს მსოფლიოში.

სპეციალური რეგულაცია: ტრანსპორტირება გემით

მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვი და ცხვარი გადაადგილდება ევროკავშირის საზღვრებზე გემებით მოგზაურობისას, რომელიც გრძელდება დღეები ან კვირები. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ტრანსპორტი იმ ქვეყნებში, სადაც ცხოველები ჩვეულებრივ ხდებიან აგონიაში, ძნელად რეგულირდება, გემებზე გატარებული დრო არ განიხილება ოფიციალური ტრანსპორტის დროდ, როგორც სატვირთო მანქანებზე გადაყვანა. ცხოველები უკიდურესად განიცდიან ბორანს, რომლებიც ხშირად დილეტანტურად არის გადაკეთებული. ბორნებს უმეტესად არ გააჩნიათ სპეციალური სივრცე, ფეკალებით დაბინძურებულია და სუფთა ჰაერის მიწოდება ჩვეულებრივ უკიდურესად ცუდია. ცხოველებს ხშირად არასისტემატიურად მიეწოდებათ საკვები და წყალი. სამედიცინო მომსახურებას, როგორც წესი, სრულიად მოკლებულნი არიან და მკვდარ ცხოველებს უკანონოდ ჰყრიან ზღვაში.

ინფორმაცია მოწოდებულია PETA Germany-ს მიერ.

პეტიცია (PETA Germany) : შეაჩერე ცხოველების ტრანსპორტი ევროკავშირის არაწევრ ქვეყნებში!

ცხოველების ტრანსპორტირების შესახებ დეტალურ ინფორმაციას შეგიძლიათ გაეცანოთ:
Tiertransporte – alle Informationen, Zahlen und Fakten – https://www.peta.de/themen/tiertransporte/

——————————————————————————-

“საბჭოს დებულება (EC) 2004 წლის 22 დეკემბრის 1/ 1/2005 ცხოველების დაცვის შესახებ ტრანსპორტისა და მასთან დაკავშირებული ოპერაციების” არის ევროკავშირის მიერ გამოცემული კანონმდებლობის ნაწილი, რომელიც ვრცელდება დანიშნულების ადგილამდე. ეს ნიშნავს, რომ დებულება ვრცელდება ევროკავშირის არაწევრ ქვეყნებზეც იმ შემთხვევაში თუ ცხოველებით დატვირთული ნებისმიერი ტრანსპორტი მოდის ევროპიდან, მათ შორის საქართველოზეც.