დისტანციური პატრონაჟის პროგრამა

თუ თქვენ სხვადასხვა მიზეზის გამო არ გაქვთ ძაღლის აყვანის პირობები და სურვილი გაგაჩნიათ, რომ თქვენ გყავდეთ ოთხფეხა მეგობარი, ამ შემთხვევაში გეძლევათ უნიკალური საშუალება ჩაერთოთ „დისტანციური პატრონაჟის პროგრამაში“.

პროგრამა ითვალისწინებს GSPSA-ს ცხოველთა თავშესაფარში ბინადარი თქვენს მიერ შერჩეული ძაღლის დისტანციურ მეურვეობას, რაც ნიშნავს იმას, რომ თქვენ ხდებით კონკრეტული ძაღლის ოფიციალური „დისტანციური პატრონი“. ამ შემთხვევაში თქვენი ცხოველი ბინადრობს თავშესაფარში, ხოლო თქვენ უზრუნველყოფთ ყოველთვიურ შემოწირულობას (დისტანციური პატრონაჟის გადასახადს) ორგანიზაციის მიერ დადგენილი ოდენობით.

„დისტანციური პატრონის“ ვალდებულებაა თავშესაფარში ძაღლის შენახვასთან და მზრუნველობასთან დაკავშირებული საორიენტაციო  ხარჯების ყოველთვიური გადახდის უზრუნველყოფა.

„დისტანციური პატრონი“ შეიძლება გახდეს საქართველოსა და უცხოეთის მოქალაქე, ფიზიკური ან იურიდიული პირი, რომელიც თავისი სურვილით ირჩევს ცხოველს (ძაღლი/კატა) თავშესაფრიდან და ორგანიზაციასთან გაფორმებული შეთანხმების პირობების დაცვით უზრუნველყოფს ამ ძაღლთან დაკავშირებული ხარჯების გადახდას ყოველთვიურად (ცხოველის შენახვის მიახლოებითი ხარჯების ღირებულება დადგენილია ორგანიზაციის მიერ ცხოველის ზომის, ფსიქიკის. ვეტერინარული მომსახურების, ჯანმრთელობის და სხვა პარამეტრების გათვალისწინებით).

„ძაღლის დისტანციური პატრონობა“ შეიძლება განხორციელდეს:

 • რამოდენიმე თვით (მაგრამ არანაკლებ 6 თვე)
 • რამოდენიმე წლით
 • უვადოთ, ცხოველის თავშესაფარში ბინადრობის მთლიანი პერიოდით

„დისტანციურ პატრონს“ უფლება აქვს ნებისმიერ დროს იჩუქოს ეს ცხოველი და წაიყვანოს თავშესაფრიდან. ცხოველი გაჩუქდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ თავშესაფარი და „დისტანციური პატრონი“ ერთობლივად გადაწყვეტენ მის გაჩუქებას კონკრეტულ პირზე.

რა არის საჭირო, რომ ჩაერთოთ პროგრამაში და გახდეთ ძაღლის დისტანციური პატრონი.

ამისათვის საჭიროა:

 • თქვენი სურვილი
 • საითში გამოქვეყნებული ცხოველებიდან თქვენთვის მისაღები ძაღლის არჩევა
 • თქვენს მიერ განაცხადის  გამოგზავნა ორგანიზაციისათვის
 • ორგანიზაციასთან შეთანხმების გაფორმება
 • ცხოველის შენახვისათვის ყოველთვიური შემოწირულობის (დისტანციური პატრონაჟის გადასახადის) უზრუნველყოფა ორგანიზაციასთან გაფორმებული შეთანხმების საფუძველზე.

ყოველივე ამის შემდეგ თქვენ ხდებით კონკრეტულ ძაღლის დისტანციური პატრონი.

GSPSA ვალდებულია

 • უზრუნველყოს თქვენთვის დეტალური ინფორმაცია, ფოტო და ვიდეო მასალები არჩეული კომუნიკაციით;
 • გამოგიგზავნოთ „დისტანციური პატრონობის“ სერტიფიკატი;
 • მოგაწოდოთ ინფორმაცია თავშესაფრის შესახებ;
 • დაიცვას შეთანხმების ყველა პირობა.

 

პროგრამა “დისტანციური პატრონაჟის” კოორდინატორები:

DIGU – Dansk Indsamling til Gadehunde i Udlandet – დანიელი ხალხის დახმარება ქუჩის ცხოველებს საზღვარგარეთ

Laura Marie Volpert Momme  – gogadehund@gmail.com

GSPSA – ირმა თელია
პროგრამის მენეჯერი

+995 577 494 800
dogshelter@gspsa.org.ge

გახდი „დისტანციური პატრონი“!
ეს თქვენთვის და თავშესაფარში ბინადარი უპატრონო ცხოველისათვის ბედნიერების დასაწყისი იქნება!

თუ თქვენ მიიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ჩაერთოდ “საქართველოს ცხოველთა დაცვისა და გადარჩენის საზოგადოების” პროგრამაში და გსურთ, რომ გახდეთ GSPSA თავშესაფარში ბინადარი რომელიმე ძაღლის “დისტანციური პატრონი”, ასევე მზად ხართ, რომ უზრუნველყოთ ცხოველისთვის საჭირო და აუცილებელი ხარჯების დაფარვა, მაშინ გთხოვთ შეავსოთ განაცხადიოს ფორმა და გამოგვიგზავნოთ. GSPSA თქვენი განაცხადის მიღების შემდეგ თქვენთან გააფორმებს შეთანხმებას.

განცხადების ფორმა

შეთანხმება დისტანციური პატრონობის განხორციელების თაობაზე – (ტიპიური ფორმა)

თავშესაფრის ცხოველების სია და პატრონაჟის გადასახადი – ფორმა N1

ბოლო მონაცემებით თავშესაფარში ბინადრობს 51 ცხოველი.
ამ ეტაპზე თავშესაფარში  51  ცხოველს ჰყავს “დისტანციური პატრონი”, ხოლო 0 ცხოველი ელოდება გაჩუქებას ან “დისტანციურ პატრონს”

 

თავშესაფრის ცხოველები, რომლებსაც არ ჰყავს დისტანციური პატრონი
(ცხოველის შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად დააჭირეთ არჩეულ ფოტოს)

 

 

 

ცხოველები, რომლებსაც ჰყავთ დისტანციური პატრონი :